Hakkımızda

Kalite Hedeflerimiz

? TSE EN ISO /IEC 17024 Kapsamında Turizm, Konaklama-Yiyecek İçecek Hizmetleri, Ulaştırma Lojistik ve Haberleşme sektörlerinde belirlenen ulusal yeterliliklerinden TÜRKAK ve MYK tarafından akredite olmak,

?Otomasyon Sisteminde eksik kalan sürecin tamamlanması ve geliştirilmesi

?2024 yılı için Akredite sürecini tamamlayan ulusal yeterlilikler için 20 belgelendirilmiş aday sayısına ulaşmak,

?Sınav Yapıcı ve karar vericiler için yetkinlik ve bilgi birikimlerinin arttırılması amacıyla yılda kişi başı en az 10 saatlik eğitim vermek,

?Müşteri şikâyetlerini kayıt altına almak ve şikâyet sayısını % 5 altında tutmak,

? Müşteri memnuniyetini ölçülebilir hale getirmek,

?Farklı şehirlerde sınav merkezlerinin oluşturulması,

?Sektör oda ve derneklerde Myk belgelerinin önemi ile ilgili bilgilendirme yapmak,

?Soru bankasına en az 10 yeni soru eklemek,

?Sınav Yapıcı sayısını arttırmak,

?Daha önceki akredite edilmiş ulusal yeterliliklerde belge sayılarını % 10 arttırmak,

? Hedefler üst yönetim, KYT, Genel Müdür katılımıyla belirlenmeli ve hedeflere ilişkin dönemsel değerlendirmeler yapılmalı ,(6 ayda bir)yeni hedefler belirlenmeli

Kalite hedeflerinin SMART’ i olması sağlanmalıdır. Hedeflerin özellikleri ulaşılabilir, gerçekleştirilebilir, ölçülebilir, gözlenebilir özellikte olmalıdır. Belirlen hedefler tutturulmalı, üst yönetim bu konuda her türlü katkı ve desteği sağlayabilmelidir.

SMART= (SPESİFİED: proseslerin belirli olması, MEASURABLE: Ölçülebilir, ( doğrudan ya da dolaylı bir şekilde), ACHİEVABLE: ulaşılabilir olması, ( hedefler ulaşılabilir olmalı), REAL: Gerçekçi ( hedefler sadece rakamsal değil analiz edilmeli, takibi sağlanmalı, gerçekçi olmalıdır), TİMİNG: Zamana bağlı.)