Hakkımızda

Vizyonumuz

Güveni ve saygınlığı temsil eden, kalite ve uluslararası standartlardan, belgelendirmenin amaç ve kapsamından taviz vermeden, çalışanları ile bütünleşmiş kurumsal kimliği ile öne çıkan, ulusal ve uluslararası düzeyde yapacağı faaliyet alanıyla ilgili hizmetlerinde örnek bir belgelendirme merkezi olmak.

Adaylarımızı uluslararası mesleki yeterlilikler statüsüne kavuşturmak için çalışmalar yapmak ve ülke turizminin gelişimine katkıda bulunmak.

Ulusal yeterlilikler kapsamında sınavları yapmak ve programları hazırlamak.

Ulusal meslek standartlarının gelişmesinde gerekli olan her alanda yeterlilikler kapsamında gelişimine destek vermek ve her alanda iş birliğine katkı sağlamak.

Toplumsal ve Kişisel Hizmetler, İş ve Yönetim, Elektrik ve Elektronik Sektörü, Bilişim Teknolojileri Sektöründe çalışmakta olan gelişime açık her bireyin belgelendirilmesinde adil, tarafsız ve eşit kurallar çerçevesinde belgelendirme yapmak ve sektöre uzman yetişmiş uluslararası belgeli adaylar kazandırmak temel hedefimizdir.