Hakkımızda

Kalite Politikamız

Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden talepleri zamanında karşılamak,
 
Tüm süreçlerde müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir
bir personel belgelendirme firması olmak,
 
Hizmet odaklı anlayışıyla uyulması gereken yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet alanların
memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmak,
 
Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve sektörün
ihtiyaçlarına cevap verebilmek,
 
Ekip çalışmasına önem vermek, ben değil biz anlayışını benimsemek ve benimsetmek,
 
Personelin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve personelin
sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak,
 
Tüm çalışanlar tarafından kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak, kaliteli hizmetin
sürekliliğini ve gelişimini sağlamak için faaliyetlerde bulunmak,
 
Personel Belgelendirme hizmetlerimizi Ulusal ve Uluslararası kabul görmüş standartlar, yasal
mevzuatlar ve Mesleki Standartlara ve Ulusal Yeterliliklere uygun olarak vermek,
 
TS EN ISO/IEC 17024 Standardının gerekliliklerini karşılamak için akreditasyon kurallarına eksiksiz ve
sürekli uymak, iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 
Tüm çalışanların, TS EN ISO/IEC 17024 kalite dokümantasyonunu öğrenmesini ve kalite bilincinin
yerleşmesini sağlamak,
 
Başlanılan her projeyi zamanında istenilen kalite ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak,
Her yıl eğitime zaman ayırarak en üst bilgi seviyesine sahip, konusunda uzmanlaşmış personel ile
zamanında ve hatasız hizmet vermek,
 
İçinde bulunduğumuz topluma, çevreye saygılı maddi ve manevi değerlere önem veren örnek bir kuruluş
olmak, ticari ahlakı kendine ilke ve prensip edinmek, kendini sürekli geliştirmek, ülke ekonomisine
katkıda bulunmak,
 
Sektörel sorunları ve gelişmeleri, meslek standardı ve ulusal yeterliliklerde yapılan revize işlemlerini
yakından takip etmek,