Hakkımızda

Yönetim Taahhüdümüz

1.Personel belgelendirme çalışmalarında hizmet verdiği kurum, kuruluş ve bireysel adaylara karşı bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik prensiplerine uygun, adil kalarak bu sistemi sürekli iyileştirileceğini ve destek vererek sürdürülebileceğini,

2.Sınav yapma ve belgelendirme prosedürüne uygun davranışta bulunulacağını,

3.Hizmet verilen kurum, kuruluş ve adaylar arasında coğrafi bölge olarak veya siyasi, ekonomik, sosyal çevre, sektör ayrımı yapılmadan hiçbir fark gözetilmeyeceğini,

4.Sınav uygulama ve belgelendirme kararının verilmesi aşamasında her türlü bağımsız ve tarafsızlığa etki edecek olumsuz risklerin önlenmesi için gerekli her türlü önleyici tedbirlerin alınacağını,

5.TSE EN ISO/IEC 17024:2012 standardında belirtilenlerin dışında başvuru sahibi adayların erişimini engelleyecek ve yavaşlatacak prosedürlerin uygulanmayacağını,

6.Üst yönetim bünyesinde çalışan bütün personele baskı yapmayacağını, tarafsız olacağını,

7.Eğitime yönelik hizmetlerimiz için tecrübeli, uzman, profesyonel personeli temin etmeyi, tüm çalışanlarımıza her türlü eğitimi sağlayarak niteliklerini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

8.Belgelendirme faaliyetlerinin sonuçlarının olumlu veya olumsuz her hangi bir etkide bulunmayacağını,

9.Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm sınav yapıcı, Komisyon ve karar vericilerin verdikleri kararlarda bağımsız olunacağını,

10.Tarafsızlık ve bağımsızlığının tehlikeye düştüğünü tespit etmesi durumunda personel belgelendirme yapmayacağını,

11.Yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermesi gerektiğinde, yasal bir engel yoksa temin edilecek bilgileri söz konusu kişiye bildireceğini,

12.Kolay yoldan belge verme vaadinde bulunulmayacağını,

13.Çalışanların belgelendirme sürecinde görev alan Sınav Yapıcı ve Karar Vericilere baskı yapmasına engel olunacağı,

14.İnsan sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, çevre faktörleri, doğal kaynakların korunması, ekolojik yapının sürdürülebilirliği, çevre yönetim ve benzer kaynakların korunmasını sağlamayı,

beyan ve taahhüt eder.