Hakkımızda

Misyonumuz

İş ve Yönetim Sektörü, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektörü, Bilişim Sektörü ve Elektrik Elektronik Sektörü bünyesinde çalışanların, değişen dünya koşullarında rekabet edebilmelerini sağlamak, liderlik yapabilecek insani değerlere saygılı, uluslararası bilgi ve değişime açık hayat boyu öğrenmenin getirdiği tüm faydalardan yararlanarak adil, tarafsız, eşit ve ilkeli olarak kişilerin edinmiş olduğu bilgi, beceri ve tecrübelerini ölçmek ve belgelendirmek.

 

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, TSE EN ISO / IEC 17024:2012 kalite güvencesi altında ulusal yeterlilikleri temel alarak ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmektir.